EL BLOG SE TRASLADA A UN NUEVO DOMINIO Y UN NUEVO DISEÑO, APTO PARA TODAS LAS PANTALLAS ;)
BÚSCANOS AQUÍ.

sábado, 5 de marzo de 2016

A Esmorga, de Eduardo Blanco Amor

Ficha Técnica
  • Título: A Esmorga
  • Autor: Eduardo Blanco Amor
  • Título original: A Esmorga (Galicia)
  • Publicación: 1959
  • ISBN: 9788482887395
  • Editorial: Galaxia
  • Precio: ---
  • Páginas: 120
  • Géneros: Adulta; Gallego; Novela Corta; 
Esmorga blanco amor

Contraportada:
A fuxida do Bocas pola Auria máis marxinal na novela que cambiou a narrativa galega. 
A esmorga é a novela máis popular e lida de Eduardo Blanco Amor. Tivo que publicarse por vez primeira en Bos Aires ante a negativa da censura franquista a permitir que circulasen libremente as traxicómicas peripecias do Cibrán, o Bocas e o Milhomes nunha noite de bebedela polos arredores de Auria, a cidade literaria coa que Blanco Amor reelaborou desde a distancia o seu Ourense natal. 
A esmorga é unha novela na que alcanzan especial brillo as virtudes de Blanco Amor como escritor. A súa sorprendente potencia lingüística ponse neste relato ao servizo da narración duns feitos que desembocan en traxedia e que metaforizan un mundo sórdido e miserento do que non están exentos a imaxinación, a fantasía e o devezo dunha vida fermosa e mellor.

Traducción:
La huída del bocas por la área más marginal en la novela que cambió la narrativa gallega.
"A Esmorga" es la novela más popular y más leída de Eduardo Blanco Amor. Tuvo que publicarse por primera vez en Buenos Aires, ante la negativa de la censura franquista para permitir que circulasen libremente las tragicomedias peripecias del Cibrán, el Bocas y el Milhombres en una noche de juerga por los alrededores de Auria, la ciudad literaria con la que Blanco Amor reelaboró desde la distancia su Orense natal.
"A Esmorga" es una novela en la que alcanzan un brillo especial, las virtudes de Blanco Amor como escritor. Su sorprendente potencia lingüística se pone en este relato, al servicio de la narración de unos hechos que desembocan en tragedia y que metaforizan un mundo sórdido, que no está exento de imaginación, fantasía y el deseo de una vida hermosa y mejor.

Opinión personal de Sai:
Por lo general no me suelen gustar mucho los libros en gallego, pero este me sorprendió gratamente. Me gusta mucho que se utilice la gerga gallega, es decir, la que todos los gallegos hablamos realmente. En base a la historia e de decir que está bastante entretenida y que es algo que se lee rápido.